Khotbah
Data 1 s/d 5 dari 306 
1
                                                                                                                         
Siapakah Roh Kudus?
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 9 Juni 2019
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Kisah Para Rasul 1:5&8
Sebab Yohanes membaptis dengan air,  tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.

Betapa Hebat Kuasa Roh Kudus
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 9 Juni 2019
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Kisah para rasul 1:8
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.

ROH KUDUS MEIMPIN HIDUPKU
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 2 Juni 2019
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

GALATIA 5:24-25

5:24 Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.

5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh,

YESUS SANG RAJA
Kebaktian Raya Pagi Kamis, 30 Mei 2019
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

YESAYA 9:5-6

9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

9:6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.

PENYERTAAN TUHAN
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 26 Mei 2019
Oleh: Pdt. Max Liando

YESAYA 49:14-16

49:14 Sion berkata: "TUHAN telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku."

49:15 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau.

49:16 Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan-Ku; tembok-tembokmu tetap di ruang mata-Ku.

Data 1 s/d 5 dari 306 
1