Khotbah
Data 11 s/d 15 dari 306     
3
                                                                                                                     
KUASA KEBANGKITAN KRISTUS
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 28 April 2019
Oleh: Pdt. Lukasno Pranadi, Sth.

LUKAS 24:13-19

24:13 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem,
24:14 dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
24:15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
24:16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
24:17 Yesus berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
24:18 Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab-Nya: "Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?"
24:19 Kata-Nya kepada mereka: "Apakah itu?" Jawab mereka: "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.

KUASA ALLAH TANPA BATAS
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 21 April 2019
Oleh: Ibu Gembala Marisca Sukandar

1 KORINTUS 15:27a

Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan-Nya di bawah kaki-Nya.

BERMEGAH DALAM SALIB KRISTUS
Kebaktian Raya Jumat Agung Jumat, 19 April 2019
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

GALATIA 6:14

Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.

KARYA KASIH KARUNIA ALLAH
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 14 April 2019
Oleh: Pdt. Frans Voege

Efesus 2:8

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,

BETAPA HEBAT KUASANYA
Kebaktian Raya Sore Minggu, 14 April 2019
Oleh: Pdt. Frans Voege

Efesus 1:19

dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya,

Data 11 s/d 15 dari 306     
3