Khotbah
Data 181 s/d 185 dari 283                                                                         
37
                                       
Mujizat Tidak Pernah Terlambat
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 13 September 2015
Oleh: Pdt. Kosantin (Cilacap)

Yohanes 11:21 dan 32

 
11. Maka kata Marta kepada Yesus: "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
 
32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya dan berkata kepada-Nya: "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." 
7 Cawan Allah - Bagian 2
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 6 September 2015
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Wahyu 16:8-15
 
8 Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.
9 Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.
10 Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan,
11 dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.
12 Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.
13 Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.
14 Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pad...  Baca selengkapnya

7 Cawan Allah Bagian 1
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 30 Agustus 2015
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Wahyu 16:1-7

16:1 Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi."
16:2 Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya.
16:3 Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.
16:4 Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.
16:5 Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: "Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.
16:6 Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!"
16:7 Dan aku mendengar mezbah itu berkata: "Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghaki...  Baca selengkapnya

Gunung Batu Keluputan
Kebaktian Raya Sore Minggu, 30 Agustus 2015
Oleh: Pdt. Adi Setiawan

Gembala sidang GPdI Banyubiru, Kab. Semarang
1 Samuel 23:26
Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul; tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka,

Sangkakala 7
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 23 Agustus 2015
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Wahyu 10:5-7
10:5 Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi,

mengangkat tangan kanannya ke langit,
10:6 dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah

menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan

segala isinya, katanya: "Tidak akan ada penundaan lagi!
10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu

apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah,

seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi."

Data 181 s/d 185 dari 283                                                                         
37