Khotbah
Data 196 s/d 200 dari 295                                                                               
40
                                     
Gunung Batu Keluputan
Kebaktian Raya Sore Minggu, 30 Agustus 2015
Oleh: Pdt. Adi Setiawan

Gembala sidang GPdI Banyubiru, Kab. Semarang
1 Samuel 23:26
Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul; tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka,

Sangkakala 7
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 23 Agustus 2015
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Wahyu 10:5-7
10:5 Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi,

mengangkat tangan kanannya ke langit,
10:6 dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah

menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan

segala isinya, katanya: "Tidak akan ada penundaan lagi!
10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu

apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah,

seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi."

Kebersamaan Yang Mempersatukan
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 16 Agustus 2015
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto


1 Korintus 1:10
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.

Keinginan
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 9 Agustus 2015
Oleh: Pdt. Jimmy Lantang


Keinginan
1 Yohanes 2:15-17
2:15 Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 2:16 Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 2:17 Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.

Sangkakala 6
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 2 Agustus 2015
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Wahyu 9:12-16

9:12    Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi.
9:13    Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah,
9:14    dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu: "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu."
9:15    Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.
9:16    Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka.

Data 196 s/d 200 dari 295                                                                               
40