Khotbah
Data 236 s/d 240 dari 283                                                                                               
48
                 
Berjaga-jagalah
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 30 November 2014
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Markus 14:38
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging lemah."

Ketulusan
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 23 November 2014
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Matius 10:16
"Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.

Ketekunan
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 16 November 2014
Oleh: Pdt. Timotius Agus Surjanto

Ibrani 10:36
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.

Sumur Betsyeba
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 9 November 2014
Oleh: Pdt. Titus Asen D.Th

Kejadian 26:12

Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN

Mati Sahid
Kebaktian Raya Sore Minggu, 9 November 2014
Oleh: Pdt. Titus Asen D.Th

Wahyu 6:9-11
 6:9 Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.
 6:10 Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya: "Berapa lamakah lagi, ya Penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?"
6:11 Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka.

Data 236 s/d 240 dari 283                                                                                               
48