BETAPA HEBAT KUASANYA
Kebaktian Raya Sore pada Minggu, 14 April 2019
Oleh: Pdt. Frans Voege

Efesus 1:19

dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya,