k GPdI Siloam Salatiga
Bertumbuh Dalam Kebersamaa
Kebaktian Raya Pagi pada Minggu, 1 September 2019
Oleh: Pdt. Dr. Timotius Agus Surjanto. M.Th.

(Kisah Para Rasul 2:42-47)

41

Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.

 

42

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.

 

43

Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.

 

44

Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama,

 

45

dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.

 

46

Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,

 

47

sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.

 

Kebaktian Raya Sore Minggu, 19 April 2020
Ibadah Paskah Pelnap (Sekolah Minggu) Minggu, 19 April 2020
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 19 April 2020
Kebaktian Raya Sore Minggu, 12 April 2020
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 12 April 2020
Kebaktian Rayon Rabu, 8 April 2020
Kebaktian Rayon Rabu, 8 April 2020
Kebaktian Raya Sore Minggu, 5 April 2020
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 5 April 2020
Ibadah Pelnap Minggu, 5 April 2020
Ibadah Rayon Live Streaming Rabu, 1 April 2020
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 29 Maret 2020