k GPdI Siloam Salatiga
Home  >  Khotbah  >  Menanti
Menanti
Kebaktian Raya Pagi pada Minggu, 17 November 2019
Oleh: Pdt. Yopi Mawikere Jakarta

Roma 8:25

25

Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.

Kebaktian Raya Sore Minggu, 24 November 2019
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 17 November 2019
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 3 November 2019
Kebaktian Raya Sore Minggu, 27 Oktober 2019
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 20 Oktober 2019
Kebaktian Raya Sore Minggu, 20 Oktober 2019
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 13 Oktober 2019
Kebaktian Raya Sore Minggu, 13 Oktober 2019
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 29 September 2019
Kebaktian Raya Sore Minggu, 29 September 2019
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 22 September 2019
Kebaktian Raya Sore Minggu, 22 September 2019