Home  >  Khotbah
Cari
Khotbah
Data 1 s/d 60 dari 334 
1
Kebaktian Raya Sore Minggu, 24 November 2019
1 Korintus 12:9-10 9 Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.   10 Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia m...
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 17 November 2019
Roma 8:25 25 Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 3 November 2019
Pengkhotbah 3:11 11 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 27 Oktober 2019
1 Tesalonika 5:16-18 16 Bersukacitalah senantiasa.   17 Tetaplah berdoa.   18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.  
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 20 Oktober 2019
{Kejadian 3:12} 12 Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan."
Kebaktian Raya Sore Minggu, 20 Oktober 2019
Markus 5:15 15 Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 13 Oktober 2019
{1 Korintus 13:13} V13: Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 13 Oktober 2019
{Mazmur 119:105} Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 29 September 2019
(Filipi 1:29-30) 29 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia,   30 dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku.  
Kebaktian Raya Sore Minggu, 29 September 2019
(1 Petrus 1:24-25)   24 Sebab:   "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput,   rumput menjadi kering,   dan bunga gugur,   25 tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya."   Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.    
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 22 September 2019
(1 Petrus 1:24-25) 24 Sebab: "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering,   dan bunga gugur,   25 tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.  
Kebaktian Raya Sore Minggu, 22 September 2019
(Bilangan 20:2-5) 2 Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun,   3 dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya: "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan TUHAN!   4 Mengapa kamu membawa jemaah TUHAN ke padang gurun ini, supaya kami ...
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 15 September 2019
(Amsal 3:5-6) 5 Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.   6 Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.  
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 8 September 2019
Maleakhi 3:6; Bahwasannya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 1 September 2019
(Kisah Para Rasul 2:42-47) 41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.   42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.   43 Maka ketakutanlah mereka semua, se...
Kebaktian Raya Sore Minggu, 25 Agustus 2019
Amsal 13:4 Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 25 Agustus 2019
Efesus 4:31 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 4 Agustus 2019
Galatia 5:13 Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.  Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 28 Juli 2019
Markus 5:1-4 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengaj...
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 21 Juli 2019
Hosea 4:6 Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Allah; karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 14 Juli 2019
Yohanes 20:11-18 Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu,dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya: "Ibu, mengapa engkau menangis? " Jawab Maria kepada mereka: "Tuhanku telah diamb...
Kebaktian Raya Sore Minggu, 14 Juli 2019
Ibrani 3:6 Tetapi Kristus setia sebagai Anak yang mengepalai rumah-Nya; dan rumah-Nya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 30 Juni 2019
Zefanya 2:3 Carilah TUHAN, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya; carilah keadilan, carilah kerendahan hati 1 ;   mungkin kamu akan terlindung d  pada hari kemurkaan TUHAN.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 30 Juni 2019
2 Timotius 2:1 Sebab itu, hai anakku,jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 23 Juni 2019
Markus 14:38 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 16 Juni 2019
Roma 14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 16 Juni 2019
Yohanes 10:27-28 Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 9 Juni 2019
Kisah Para Rasul 1:5&8 Sebab Yohanes membaptis dengan air,  tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 9 Juni 2019
Kisah para rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 9 Juni 2019
Kisah Para Rasul 1:5-8 1:5 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke sorga 1:6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?"  1:7 Jawab-Nya: "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa...
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 2 Juni 2019
GALATIA 5:24-25 5:24 Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh,
Kebaktian Raya Pagi Kamis, 30 Mei 2019
YESAYA 9:5-6 9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 9:6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengok...
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 26 Mei 2019
YESAYA 49:14-16 49:14 Sion berkata: "TUHAN telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku." 49:15 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. 49:16 Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan-Ku; tembok-tembokmu tetap di ruang mata-Ku.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 26 Mei 2019
1 KORINTUS 9:24 Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya!
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 19 Mei 2019
"Hati Yang Murni" Ulangan 5:29 Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintah-Ku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya!.  
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 12 Mei 2019
MARKUS 5:27-29 5:27 Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-Nya. 5:28 Sebab katanya: "Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh." 5:29 Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.  
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 5 Mei 2019
KEJADIAN 12:2-3 12:2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. 12:3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat."
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 28 April 2019
MAZMUR 25:14 TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 28 April 2019
LUKAS 24:13-19 24:13 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, 24:14 dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 24:15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mer...
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 21 April 2019
1 KORINTUS 15:27a Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan-Nya di bawah kaki-Nya.
Kebaktian Raya Jumat Agung Jumat, 19 April 2019
GALATIA 6:14 Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 14 April 2019
Efesus 2:8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,
Kebaktian Raya Sore Minggu, 14 April 2019
Efesus 1:19 dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya,
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 7 April 2019
MATIUS 26:41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah."
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 31 Maret 2019
1 KORINTUS 6:19-20 6:19 Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, --dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 6:20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 24 Maret 2019
FILIPI 3:13-15 3:13 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, 3:14 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 3:15 Karena itu marilah kita, yang sempurna, berp...
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 17 Maret 2019
2 KORINTUS 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 17 Maret 2019
ROMA 12:1 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 10 Maret 2019
2 KORINTUS 12:1-10 12:1 Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. 12:2 Aku tahu tentang seorang Kristen; empat belas tahun yang lampau--entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya--orang itu tiba-t...
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 3 Maret 2019
LUKAS 1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 24 Febuari 2019
MATIUS 13:9 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 17 Febuari 2019
HOSEA 6:3 Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 10 Febuari 2019
MATIUS 22:37-38 (37) Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. (38) Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 3 Febuari 2019
YOHANES 3:16   Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 27 Januari 2019
YOHANES 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 20 Januari 2019
FILIPI 3:13-14 3:13 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, 3:14 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Kebaktian Raya Pagi Minggu, 13 Januari 2019
1 TIMOTIUS 4:16 Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Kebaktian Raya Sore Minggu, 13 Januari 2019
GALATIA 6:7-10 6:7 Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 6:8 Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. 6:9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang wakt...
Kebaktian Raya Sore Minggu, 6 Januari 2019
EFESUS 4:32 Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Kebaktian Sulung Selasa, 1 Januari 2019
YEREMIA 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Data 1 s/d 60 dari 334 
1